آسیاب قهوه:

این دستگاه با درجات مناسب و متفاوتی که برای آسیاب دارد قادر است بهترین عطر و رایحه را از دانه قهوه با حفظ چربی آن استخراج کند . مزیت آن نسبت به دستگاههای مشابه این است که در طول مدت آسیاب از گرم شدن قهوه جلوگیری کرده و نهایتا بهترین کیفیت را ارایه میدهد.

قدرت این دستگاه 150 وات است.

قیمت دستگاه : 850,000 تومان