قهوه اسپشیال Catura

قهوه اسپشیال Catura

توضیحات

طعم انگور سبز ، میوه های ترش و آجیلی

مناسب جهت تهیه فیلتر کافی و اسپرسو