قهوه کیرکلند - اسپرسو

قهوه کیرکلند - اسپرسو

توضیحات

قهوه دانه در بسته های ٩٠٠گرمي، محصول آمریکا