قهوه ساز دمی فیلتر کافی NOVO

قهوه ساز دمی فیلتر کافی NOVO

توضیحات

دارای دو قوری دمی مجزا با کیفیت بسیار عالی