قهوه ساز کپسولی دوالیت

قهوه ساز کپسولی دوالیت

توضیحات

این دستگاه به همراه یک عدد فوم گیر دوالیت قابلیت تولید انواع نوشیدنی های پایه قهوه را داراست.